Oneiroksen tarina

19.11.2023

Lääketieteen tohtori Juha Markkula ja Unettomuusterapeutti Tuula Tanskanen olivat pitkään kehittäneet unettomuudenhoidon työkirjapohjaista CBT-I hoitoa ja CBT-I -koulutusta Suomessa ja Juha Markkulan Unityökirja ja Tuula Tanskasen Unettomuuden lääkkeetön hoito -työkirja ovatkin jo laajassa käytössä unettomuuden hoidossa.

Unettomuushäiriö on kansantaloudellisesti ja -terveydellisesti merkittävä ongelma, sillä se lisää masennuksen, sydän- ja verisuonitautien, liikalihavuuden ja monien muiden kansantautien ilmaantuvuutta, sekä onnettomuuksien ja työkyvyttömyyden riskiä.

Lähes joka toinen terveydenhuollon asiakas kärsii unettomuudesta, koko väestöstäkin 30% toisinaan ja 10% vuosittain kroonisesti. STMn suosituksen mukaan jokaiselle unettomalle tulisi voida tarjota lääkkeetöntä CBT-I eli kognitiivis-behavioraalista hoitoa.

Yhä useammin on noussut esille toive voida hyödyntää nykyteknologiaa CBT-I hoidon tukena. Erityisesti on toivottu sähköistä unipäiväkirjaa helpottamaan työlääksi koettua päiväkirjamerkintöjen tekemistä ja erilaisten laskutoimitusten suorittamista. Myös paperimonisteista on toivottu päästävän eroon, sillä monet ovat jo tottuneet hoitamaan lähes kaiken älylaitteiden avulla ja hoitoa annetaan yhä yleisemmin tehokkaasti etähoitona, mihin paperit istuvat erityisen huonosti.

Juha Markkula ja Tuula Tanskanen päättivät yhdistää voimansa ja lähteä yhdessä selvittämään mahdollisuuksia vastata unettomuusterapeuttien toiveisiin ja näin edistää unettomuuden lääkkeetöntä hoitoa Suomessa ja kansainvälisesti. Rakentui tiimi kokeneista terveydenhuollon tietotekniikan asiantuntijoista, sarjayrittäjistä ja ennakkoluulottomista sijoittajista, jotka yhdistivät voimansa kliinikoiden kanssa ja näin syntyi Oneiros.

Oneiroksen missiona on tuottaa terveydenhuollon ammattilaisille laadukkaita ja helppokäyttöisiä työkaluja unettomuuden ja muiden unihäiriöiden hoidon helpottamiseksi ja tehostamiseksi.

Digitalisoimalla CBT-I -hoidon ja ja Unityökirja-prosessin Oneiros tuo apua terveydenhuollon henkilökunta ja resurssipulaan tarjoten helpon ja tehokkaan keinon antaa tehokasta lääkkeetöntä hoitoa unettomuuteen hoitosuositusten mukaisesti.