Tietosuojaseloste

Tämä on Oneiros Therapies Oy:n EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Seloste on laadittu 4.7.2023. Sitä on muokattu viimeksi 5.7.2023.

1. Rekisterinpitäjä

Oneiros Therapies Oy
Hulaudentie 174
37500 Lempäälä

2. Rekisteristä vastaava yhteyshenkilö

Mika Niemelä
mika.niemela@oneirostherapies.com
+358 40 750 7676

3. Rekisterin nimi

Rekisteri on Oneiros Therapies Oy:n mobiilisovelluksen käyttäjärekisteri.

4. Oikeusperuste ja henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen mukainen oikeusperuste henkilötietojen käsittelylle on mobiilisovellusta käyttävän asiakkaan toimesta tapahtuva tietojen anonyymi tallennus siten, että asiakas itse voi käyttää ja hyödyntää tietoja esimerkiksi kommunikoidessaan hoitohenkilöstön kanssa.

5. Rekisterin tietosisältö

Rekisteriin tallennetaan asiakkaan hoitoon liittyvät asiakkaan itsensä tekemät tapahtumakirjaukset anonyymisti.

6. Säännönmukaiset tietolähteet

Rekisteriin tallennettavat tiedot ovat asiakkaan itsensä sinne tallentamia.

7. Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei luovuteta muille tahoille.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin tiedot säilytetään anonymisoituna. Rekisteri ei sisällä turvallisuuden kannalta kriittisiä henkilötietoja.

9. Tarkastusoikeus ja oikeus vaatia tiedon korjaamista

Jokaisella rekisterissä olevalla henkilöllä on mahdollisuus itse tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja itse korjata tiedot.

10. Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Rekisterissä olevalla henkilöllä on mahdollisuus poistaa tietonsa. Poistamaton tieto jää rekisteriin anonymisoituna.